Điều khoản sử dụng

Mọi trang web đều có những quy định sử dụng mà người dùng cần tuân thủ, gacuadao.com cũng không phải là ngoại lệ.

Để sử dụng dịch vụ của trang web một cách an toàn và tuyệt vời nhất, bạn cần phải hiểu rõ các điều khoản được quy định dưới đây.

Điều khoản về bản quyền

Điều khoản sử dụng tại trang web gacuadao.com

Tất cả nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, thiết kế, logo và các thành phần khác trên trang web là tài sản sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Người dùng không được sao chép, tái sản xuất, hiển thị, công bố hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Gacuadao.com là một thương hiệu đã được đăng ký. Bạn không được sử dụng thương hiệu này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Bạn cũng không được sử dụng thương hiệu này để tạo ra sự nhầm lẫn, lợi dụng hoặc gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng của người dùng

Khi truy cập và sử dụng trang web gacuadao.com, bạn có quyền xem các trận đấu đá gà cựa dao trực tiếp miễn phí, xem kinh nghiệm chọi gà, kỹ năng nuôi gà đá chuẩn xác,…

Người dùng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy tắc của trang web.

Người dùng không được phép sử dụng trang web cho các mục đích không hợp pháp, vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba.

Không được phép sử dụng trang web để phát tán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, thương hiệu,…

Bạn cần chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm hoặc lạm dụng thông tin cá nhân, bạn cũng phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc không tuân thủ các biện pháp bảo mật mà trang web đưa ra.

Điều khoản về quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi có quyền cung cấp các dịch vụ liên quan đến đá gà trực tiếp và kiến thức về gà đá theo các điều khoản sử dụng này.

Gà Cựa Dao cũng có quyền cập nhật, thay đổi hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ mà không cần thông báo trước cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ sẽ luôn có sẵn, liên tục hoặc không gặp lỗi.

Đội ngũ quản trị của website có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo mật đã thông báo.

Cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Gacuadao.com có trách nhiệm xử lý các khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web.

Chúng tôi cam kết nỗ lực giải quyết các vấn đề một cách hòa bình và hợp tác. Trong trường hợp không thể đạt được sự thỏa thuận, các vấn đề sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để xem xét.

Thông báo về thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều kiện và điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Người dùng cần tự cập nhật thông tin mới nhất trên trang web.

Các điều khoản này tuân theo và được điều chỉnh bởi luật pháp. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lời kết

Những thông tin trên đây là tất cả các điều khoản sử dụng của gacuadao.com mà người dùng nên hiểu rõ khi sử dụng dịch vụ.

Hãy sử dụng trang web văn minh để trải nghiệm những khoảnh khắc giải trí tuyệt vời cùng chúng tôi nhé!